Privacyverklaring website Studio Linse

Dit is de privacyverklaring van Studio Linse, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34188730 , inzake de website www.studiolinse.com. Deze privacyverklaring heeft betrekking op verwerkingen door Studio Linse via de website alsmede het gebruik van cookies.

Verwerken van persoonsgegevens

Studio Linse respecteert de privacy van alle bezoekers van de website. Studio Linse verwerkt geen persoonsgegevens van websitebezoekers en Studio Linse verzamelt geen niet-persoonlijk identificeerbare informatie.

Bewaartermijn

Studio Linse bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Cookies

De Studio Linse website geen cookies.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Studio Linse. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.